1219 er året hvor “Dannebrog faldt ned fra himlen”  ved slaget ved Lyndanisse, hvor den danske korsfarer-hær under ledelse af Kong Valdemar Sejr udsættes for et overraskelsesangreb, mens man er i færd med at bygge en borg. Den estisk hær med støtte fra tyske sværdbrødre laver et overraskelsesangreb. Den vendiske Kong Vitzlau kommer den danske hær til undsætning og da Dannebrog kommer ned fra himlen, vender slaget og danskerne sejrer. Store dele af Estland kommer under den danske konges herredømme. “Når korstogs-krigere så et kors på himlen, så vidste de at Gud var med dem” Jeg har i mit billede skildret mødet mellem den danske og den vendiske hær, før de går til angreb på esterne og sejrer ved slaget ved Lyndanissse den 14.juni 1219.